ІНФОРМАЦІЯ

про роботу Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури

 за 6 місяців 2017 року на території

 

Одним із визначальних принципів організації та діяльності органів прокуратури України, спрямованим на зміцнення законності, запобігання злочинності, підвищення рівня правосвідомості населення та формування у суспільстві об’єктивної думки щодо виконання прокуратурою визначених законом завдань і функцій, є принцип гласності.

З метою реалізації вказаного принципу, керуючись Законом України «Про прокуратуру», наказом Генерального прокурора України № 218 від 18.09.2015 року «Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури», надаємо інформацію про роботу, проведену Іванківським відділом Броварської місцевої прокуратури Київської області за 6 місяців 2017 році на території смт. Іванкова в розрізі функцій прокуратури.

 

Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове розслідування.

 

Іванківським відділом Броварської місцевої прокуратури в межах повноважень, визначених Конституцією та Законом України «Про прокуратуру», упродовж поточного року вживалися організаційно-практичні заходи щодо забезпечення стану законності на підконтрольній території, усунення порушень законодавства, поновлення прав громадян та захисту економічних інтересів держави та відшкодування спричиненої шкоди.

Роботу відділу спрямовано на досягнення реальних результатів прокурорської діяльності, зміцнення законності та правопорядку.

Для підвищення ефективності роботи прокуратури використовувались можливості колегіального обговорення питань. Зокрема, з метою вирішення існуючих проблем керівником місцевої прокуратури проведено 8 спільних нарад керівників правоохоронних органів з питань протидії злочинності та корупції, у сфері оподаткування та бюджетній сфері, щодо стану профілактики та боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, з питань неухильного дотримання вимог кримінального процесуального законодавства та з інших питань.

Упродовж 6 місяців 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань усього обліковано 353 кримінальних правопорушень.

Основну частину злочинів становлять злочини проти життя та здоров’я, яких за поточний період обліковано 143; злочини проти власності (крадіжки, грабежі, розбої, шахрайство) 141 кримінальних правопорушень та інші види злочинів.

Прокурорами активно застосовується інститут укладення угод у кримінальному провадженні, де кожне третє скеровується до суду з угодою про визнання винуватості чи про примирення, що в свою чергу спрощує процедуру розгляду проваджень у суді, сприяє швидкому розгляду та забезпеченню економії бюджетних коштів.

За період поточного року процесуальними керівниками при здійснені нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва з метою забезпечення неупередженого та об’єктивного розслідування слідчим надано 84 письмових вказівок, а також скасовано 11 незаконних та необґрунтованих постанов слідчих про закриття кримінальних  проваджень та доручено провести повне та об’єктивне розслідування.

Окрім цього, Іванківським відділом під час здійснення нагляду за додержанням законів при обліку та реєстрації злочинів працівниками поліції виявлено та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 фактів укриття кримінальних правопорушень.

За принципової позиції процесуальних керівників та з метою забезпечення належного проведення досудового розслідування 8 підозрюваним обрано запобіжні заходи у кримінальних провадженнях, з яких 4 це тримання під вартою (арешт).

Активно протидіє прокуратура фактам незаконної порубки лісу. У поточному році скеровано до суду кримінальне провадження відносно правопорушника, який у січні здійснив вибіркову незаконну вирубку дерев породи сосна звичайна, чим заподіяв навколишньому природному середовищу істотну шкоду та матеріальний збиток на загальну суму понад 104 тис. грн.

В той же час, прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо незаконного вибуття земельних ділянок лісового фонду, загальною вартістю 4 207 380 гривень та службового підроблення документів.

У вказаному провадженні особі повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України, досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.

Виходячи з конституційних повноважень, основні зусилля прокуратури  спрямовані на те, щоб результати судового розгляду сприяли забезпеченню правопорядку в суспільстві, невідворотності покарання за вчинення злочинів, відновленню порушених прав і законних інтересів громадян та держави.

 

Підтримання публічного обвинувачення в суді.

 

Відповідно до положень кримінального процесуального кодексу 2012 року у кримінальному провадженні можуть бути укладені угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим і про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.                                                 Так, з метою спрощення процедури розгляду кримінальних проваджень та тим самим зменшення завантаженості суддів і прокурорів при розгляді кримінальних проваджень направлених до суду Іванківським відділом Броварської місцевої прокуратури активно застосовується право на укладання угод, у зв’язку з чим за 6 місяців 2017 року за участю працівників Іванківського відділу у 9 кримінальних провадженнях ухваленно вироки на підставі угод.

Діяльність Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури у сфері протидії корупції поза межами кримінального провадження.

 

Іванківським відділом Броварської місцевої прокуратури приділяється особлива увага організації роботи з протидії корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням поза межами кримінального провадження.                             Так, за період 6 місяців 2017 року прокуратурою проведено перевірки додержання антикорупційного законодавства в тому числі і з метою виявлення фактів умисного неподання електронних декларацій або подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації. Як наслідок, у зв’язку з виявленням ряду порушень прокуратурою в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 30 подань до органів державної влади та місцевого самоврядування. Аналогічні подання в частині виявлених порушень спрямовані також до правоохоронних органів з метою усунення виявлених порушень.

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

 

Вжиття ряду заходів сприяло забезпеченню ефективного нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших примусових заходів і принциповому реагуванню на такі порушення.        Так, Іванківським відділом Броварської місцевої прокуратури протягом 6 місяців 2017 року за результатами проведених перевірок виявлено порушення та внесено 2 акти реагування.                                                                                    Доречно відмітити, що у Іванківському районному відділі з питань пробації станом на 01.07.2017 року на обліку перебуває 179 осіб.                              Загалом, в частині здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосуванні  заходів примусового характеру в діяльності Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури вбачається активізація роботи та суттєве збільшення результативності спрямування актів реагування на виявлені порушення, особливо в частині притягнення осіб до відповідальності за виявлені порушення та усунення виявлених недоліків.

 

Представництво інтересів громадян та держави в судах.

 

За перше півріччя  2017 року Іванківським відділом Броварської місцевої прокуратури вжито ряд заходів представницького характеру, зокрема: пред’явлено 30 позовів на захист інтересів держави.                                                              Іванківський відділ Броварської місцевої прокуратури продовжує займати непохитну позицію щодо повернення у володіння держави незаконно вилучених земель лісового фонду.                                                                                                Так, до суду скеровано 16 позовів в інтересах держави щодо повернення державі 61 га земель лісового фонду, вартістю 14 млн. гривень, які вибули з державної власності всупереч встановленому законом порядку.                                                                  Також, Іванківським відділом Броварської місцевої прокуратури застосовуються заходи представницького характеру про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями: до суду направлено 8 позовів.          Вживаються заходи щодо застосування представницьких повноважень в частині невитребуваних земельних часток (паїв), які мають бути передані у власність відповідних територіальних громад.                                                                Протягом поточного періоду 2017 року Іванківським відділом Броварської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі територіальних громад сільських рад Іванківського та Поліського районів Київської області скеровано до Іванківського районного суду Київської області 14 позовів про визнання спадщини у вигляді права на земельну частку (пай) відумерлою, що залишалася після смерті громадян, які за життя отримали сертифікати після розпаювання земель колективних сільськогосподарських підприємств на території Іванківського та Поліського районів.          Згідно з позовними вимогами прокурора, невитребувані земельні частки (паї) мають бути передані у власність відповідних територіальних громад, та відповідно, можуть в подальшому надаватися громадянам. Робота на вказаному напрямку продовжується.                                                                                                          Реально виконано рішень судів на суму 25 млн. грн., з них: у бюджетній сфері – на суму 100 тис. грн.; з питань державної комунальної власності – на суму 13 тис. грн.; про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями – на суму 39 тис. грн.; з питань земельних відносин – на суму 25 млн. грн.                                Крім того, за принципової позиції прокуратури до комунальної власності повернуто земельну ділянку з об’єктом нерухомості площею 85,2 м2.                                  За результатами здійснення функції представництва розпочато 4 кримінальних провадження на захист інтересів держави у сфері земельних відносин.

 

Діяльність щодо захисту прав дітей

 

Встановлено, що упродовж 2017 року спостерігалась позитивна тенденція до зменшення кількості кримінальних правопорушень вчинених неповнолітніми. Так, станом на 01 липня 2017 рік неповнолітніми вчинено 10 кримінальних правопорушень, а в минулому 2016 році неповнолітніми скоєно 28 кримінальних правопорушень.

 

Розгляд звернень громадян

Іванківським відділом Броварської місцевої прокуратури Київської області проаналізовано стан розгляду звернень громадян і народних депутатів України та особистого прийому за перше півріччя 2017 року.                                                Вивченням встановлено, що до відповідальності за порушення вимог Закону України «Про звернення громадян» не притягувались. Позови про визнання неправомірними дій працівників прокуратур районного рівня у зв’язку з неналежним розглядом і вирішенням звернень не розглядались.

Відмічається, що упродовж 6 місяців 2017 року працівниками Іванківського відділу всього вирішено 136 звернень.                                                                                 З них 39 звернень з питань, що не належать до їх компетенції, у зв’язку з чим вказані звернення були скеровані за належністю до інших органів. Більшість звернень стосувалась питань досудового розслідування – у 2017 році – 78 звернень.

Броварською місцевою прокуратурою з метою дотримання вимог ст. 40 Конституції України, яка закріплює право на звернення, Закону України «Про звернення громадян», забезпечено здійснення безперешкодного та систематичного особистого прийому громадян керівництвом та працівниками прокуратури.

Так, з метою дотримання конституційних прав громадян на звернення та систематичного прийому громадян, керівником місцевої прокуратури розроблено та затверджено графік здійснення щоденного прийому громадян як оперативними працівниками, так і керівництвом погодинно.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» керівником місцевої прокуратури заплановано виїзди до підпорядкованих прокуратур для проведення особистого прийому громадян за місцем їх проживання.

 

 

 

 

 

Реалізація принципу гласності в діяльності

Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури

 

З метою інформування населення про актуальні питання організації діяльності Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури або резонансні події налагоджена систематична співпраця з місцевою газетою «Новини Полісся».

Протягом першого півріччя 2017 року працівниками Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури висвітлено 31 виступи в ЗМІ:

друковані 8

інтернет 23

Враховуючи те, що з 28.10.2015 набрали чинності  зміни  до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» щодо прийому електронних звернень громадян та звернень по «гарячій» лінії – місцевою прокуратурою забезпечено функціонування електронної пошти та телефонної лінії для їх прийому.

Електронна адреса для приймання електронних звернень:   brovary@kobl.gp.gov.ua

Номер телефону «гарячої  лінії» для приймання усних звернень:  513 — 22 — 83.        Форма електронного звернення зазначена на сайті Броварської місцевої прокуратури.

Читайте также: