Легалізація зайнятості та заробітної плати — один з пріоритетів соціально-економічної політики держави

Згідно з Конституцією України, людина, її життя та здоров’я, честь та гідність, недоторканість визнаються найвищими соціальними цінностями. Кожна людина має право на працю, тобто можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Але, на жаль, ще чимало громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу тимчасовим сумнівним «вигодам»… Тому останнім часом усе частіше доводиться стикатися з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин — «тіньовою» зайнятістю» «Тіньова» зайнятість і «тіньова» заробітна плата (так звана «зарплата в конвертах») -явища, що, на жаль, міцно увійшли в наше життя та набули значних масштабів. Це не лише серйозна соціальна, але й економічна проблема України.

Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, що суттєво впливають на майбутнє людини. Так, погоджуючись на це, найманий працівник власноруч позбавляє себе права на зарахування періоду роботи до страхового стажу, згідно з яким обчислюється пенсія, допомога у разі настання безробіття, лікарняні та ін. А використання нелегальної робочої сили фактично позбавляє роботодавця права вимагати від працівників виконання належним чином роботи, матеріальної відповідальності та правил внутрішнього трудового розпорядку. За грубе порушення вимог законодавства про працю роботодавця можна притягнути до відповідальності відповідно: до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст..172 Кримінального кодексу України.

Крім цього використання прихованих трудових відносин призводить до зменшення надходжень до місцевого бюджету.

Отже, наймана праця без належного рівня оформлення трудових відносин містить чимало негативних явищ і проблема легалізації праці залишається актуальною і є першочерговим завданням порядку денного.

Сьогодення вимагає, щоб питання легалізації зайнятості жителів району було в центрі соціального діалогу усіх сторін соціального партнерства.

Шановні громадяни! Не позбавляйте себе соціальних благ, забезпечте собі старість, не сприяйте порушенням трудового законодавства

Шановні працедавці! Не чекайте  проведення  перевірки, своєчасно оформляйте найнятих робітників, виплачуйте і відображайте в звітності реальну зарплату. Пам’ятайте, ухилення від сплати податків в усіх проявах, у т.ч. шляхом використання нелегальної найманої праці тягне фінансову, адміністративну та карну відповідальність.

Перший заступник начальника
управління ПФУ
у Іванківському районі                           Людмила Коваленко