Оцінювання результатів службової діяльності

На початку жовтня 2018 року стартує оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, яке проводиться з метою визначення якості виконання державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» завдань, а також для прийняття рішення щодо преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні таких державних службовців.

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відбудеться вперше після набуття чинності Законом України «Про державну службу» та проводиться відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640.

Відділом організаційної роботи та управління персоналом Поліської районної державної адміністрації 08.10.2018 проведено навчання для державних службовців  Поліської районної державної адміністрації щодо процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Під час навчання було розглянуто етапи оцінювання, проведення оціночної співбесіди, визначення результатів оцінювання та їх затвердження, порядок оскарження результатів оцінювання та скасування висновку щодо результатів оцінювання окремого державного службовця. Обговорено графік оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Читайте также: